امروز: دوشنبه، 2 بهمن 1396

پایگاه آموزشی نرم افزارهای BIM

Iran BIM Center

Autodesk Navisworks چیست ؟

نرم افزار Navisworks معماران، مهندسان ساختمان سازان حرفه ای را قادر می سازد تا بطور کلی مدل یکپارچه ای را بررسی کنند. این نرم افزار کمک می کند تا تمام دست اندرکاران یک پروژه برای بدست آوردن نتایج بهتر پروژه، یکپارچه سازی، تجزیه و تحلیل و ارتباطات بین تیم طراحی، حل و فصل تداخلات و متره و برآورد و همچنین برنامه زمانبندی پروژه قبل از ساخت و ساز و یا به روز شده را فراهم می کند.

Autodesk Navisworks چیست ؟