حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

تمامی بسته ها دو روز بعد از تائید پرداخت شما ارسال می شود و حداکثر سه روز بعد در دست خریدار خواهد رسید. پس از ارسال مرسوله، کد رهگیری از طریق پیامک ارسال می شود. پیشنهاد می شود اگر بیش از یک محصول مد نظر شما برای خرید می باشد، آنها را در یک سبد خریداری کنید تا هزینه هایی مانند بسته بندی و پست اضافی برای شما محاسبه نشود و دو بسته یا بیشتر به یک آدرس ارسال نشود.

هزینه پست و همچنین عواقب نامعتبر بودن هر گونه اطلاعات وارد شده مستقیما بر عهده خریدار می باشد